בלוט אלון הרטויס - q. hartwissiana acorn

אלון הרטויס צומח בטבע בבולגריה, תורכיה והקווקז.
q. hartwissiana grows in the wild in South and East Bulgaria; Asia Minor; The Caucasus; 1000-1500 m;
בארץ, ניתן למצוא אותו בגן הבוטני בירושלים לשם הוא הובא בשנות הששים.
It can be found in Israel in theJBG – Jerusalem Botanic Garden, where it was intoroduced in 60s of the last century.
Jeroen Braakman, [מהולנד] שלח לי תמונה של העץ וסיפר שקיבל את התמונה מ dikla livny yaari.
התקשרתי לדיקלה והיא כיוונה אותי לגן עתידים, הוד השרון שם מצאתי 5 עצים, 3 מהם עמוסים בבלוטים.
למיקום הגן הקלק – For the garden location click –https://goo.gl/maps/vize8R4Nydv
מקור העצים לא ידוע, אבל כנראה מישהו אסף בלוטים שלהם בגן הבוטני.
Jeroan Braakman [The Netherlands] sent me a photo of the tree and told me that Dikla Livni Yaark sent it to him. Dikla directed me to Gan Atidim in Hod Hasharon, where I found 5 trees, 3 of them loaded with acorns.
The source of the trees is unknown. Probably, someone picked few acorns at the JBG.
על אלון הרטויס – Further details on q. hartwissiana –http://oaks.of.the.world.free.fr/quercus_hartwissiana.htm