אנחנו שוקדים להוסיף מיני עצי אלון נוספים לאוסף המשתלה.

במשתלה כרגע בשלבי גידול שתילים קטנים בגודל נבט זעיר עד קוטר ש 1-2 ס”מ ובגובה של 10-100 ס”מ המינים הבאים

אלון שסוע, q. cerris – בכלים של 10 ו 25 ליטר

אלון חרמוני, q. look – בכלים של 10 ו 25 ליטר

אלון חי, q. virginiana – בכלים של 25 ליטר

אלון אדום, q. rubra, אלון בקלי, אלון שומרדי – בכלים של 25 ליטר

בינואר 2015, התחלנו להנביט 21 מינים עצי אלון נוספים מצפון ומרכז אמריקה. פרטים כאן.

בדצמבר 2015, נוספו למשתלה 5 מיני עצי אלון נוספים מאסיה ומאירופה.

בינואר 2016 ו 2017 נוספו למשתלה כ 35 מיני עצי אלון נוספים מצפון אמריקה ואסיה

 

 

 

מלאי במשתלה:

https://sites.google.com/site/barneaoaks/posts/jan2016newspecies