אלון בשפות שונות

שמות ושורשים הקשורים לאלון
ac, ech, ag, og, hick, heck, eiche, chene, cas, daru, dru, rove
[מקור: Oak; The frame of civilazationW.B. Logan]