חורש טבעי - גליל תחתול
חורש טבעי – גליל תחתון
בישראל צומחים בטבע 5 מינים של עץ אלון.
אלון מצוי, עץ יחסית קטן במימדים של שיח או עץ בגובה של עד 15 מ’, ירוק עד אשר מתקיים באזורים עם רמת משקעים של כ 400 מ”מ ויותר. זהו העץ השליט בהר בארץ באזור הגליל, כרמל והרי יהודה.
אלון תבור, הוא אולי האלון הגדול והמרשים יותר מבין מיני האלון השונים שגדלים בארץ, מגיע לגובה של 20 מ’ ויותר. העץ משיר את עליו בחורף. תפוצת א. התבור היא באזורים עם משקעים מ 250 מ”מ ברוב אזורי הארץ. באזור עם משקעים רבים יותר, תופס את השלטון האלון המצוי.
אלון תולע, אלון נשיר בינוני, גובה של 15 מ’. גדל באזורים הרריים גשומים ברום מעל 500 מ’ בגליל וברמת הגולן.
בסביבה המיידית הטבעית שלנו, מצויים עוד 2 סוגים של אלונים בעלי נפיצות נמוכה ביותר:
 
אלון שסוע (תורכי) ואלון חרמוני.
בגינון, ניתן למצוא מינים נוספים כגון, אלון הגלעין (Q. ilex), אלון שעם (Q. suber), אלונים אירופאים רחבי עלים; אלון אנגלי, אלון הונגרי, אלון ארוך העוקצים (Q. rubor, Q. frainetto,  Q.pedunculiflora) אלון זהוב (Q. alnifolia) ועוד.

האוסף הגדול ביותר של עצי אלון בארץ, כ 70 מינים, נמצא למיטב ידיעתי בגן הבוטני בירושלים.

האוסף של עצי אלון במשתלה כולל מעל 85 מינים מאסיה, אירופה וצפון ומרכז אמריקה. [עצי אלון לא גדלים באופן טבעי בהמיספרה הדרומית].

 

חורשים ויערות בישראל

החורש הים תיכוני בישראל – א. פרבולוצקי, ג. פולק, א. לחמן

היה היה יער – על אזור רמת מנשה, ע. פז, מ. זחאלקה
על הצומח הטבעי הגדל בגליל התחתון – מ. גבאי וי. גל, עורכים
ייעור וסביבה – אתר הקק”ל
 
 
The Mediterranean Biome – The Department of Biology and Environmental Science, Marrieta College