בלוט על עין שמר 

נשאלתי על ידי מתעניין ב fb לגבי ספר אשר נותן סקירה ממצה על האלונים בארץ.

כיוון שאין ספר שמתייחס רק לעצי אלון בארץ, ריכזתי מספר מראי מקום של מאמרים ופוסטים אשר כוללים תאור של האלונים בארץ ישראל.

מאמר מאיר עיניים של מיכאל אבישי “הכל אודות האלון” אשר התפרסם באתר של רשות שמורות הטבע בנובמבר 2013. המאמר מאויר בצילומים של אורי פרגמן. כולל סקירה על מיני האלונים, מאפייני הצמיחה של האלון, מנגנון הריבוי והתייחסות לתפוצתו העולמית.

למי שמעוניין להתעמק קצת יותר במינים השונים, הוסיף מיכאל אבישי, מאמר בכתב העת “כלנית”. שם המאמר: “אלון חרמוני – מין יחודי לחרמון”. בנוסף לתאור של אלון חרמוני, סקירה מפורטת של עצי האלון בארץ. המאמר כולל תמונות ממצלמתו של אורי פרגמן. בסיכום המאמר טבלה “תכונות אופייניות של מיני האלון בארץ.

למי שמעוניין במידע מגדירי של אלוני ארצנו מצוי אתר של צמחיית ישראל ברשת.

תחת הקישור http://flora.org.il/plants/systematics/quercus/, תאור מפורט על כל אחד מהאלונים הצומחים בארץ.

במגדיר אלוני העולם, ניתן לאתר את מיני האלונים בארץ להלן:

אלון מצוי – http://oaks.of.the.world.free.fr/quercus_coccifera.htm

אלון תבור – http://oaks.of.the.world.free.fr/quercus_ithaburensis.htm

אלון תולע – http://oaks.of.the.world.free.fr/quercus_boissieri.htm

אלון שסוע – http://oaks.of.the.world.free.fr/quercus_cerris.htm

אלון חרמוני – http://flora.org.il/plants/QUELOO/ [אתר צמחיית ישראל ברשת]

רשימת עצי האלון שצומחים בארץ באתר אגודת האלונאים הבינלאומית בקישור המצורף

http://www.oaknames.org/search/displayState.asp?state=Israel