מאת: מיכאל אבישי

מפתח להגדרת מיני האלון בישראל כולל טבלת מאפיינים עיקריים

 

 

  1. עצים או שיחים תדירי ירק, עלים עגולים עד מאורכים, קשים, גלדניים, העורקים המשניים מסתיימים בשפת

הטרף בקרין קצר, לעתים מוקשה-קוצני……………………….…….אלון מצוי – Quercus calliprinos

  1. עצים נשירים, העלים דמוי ביצה הפוכה, חרוקים משוננים, קשקשי הספלול  דמויי ביצה, הדוקים ואינם מופשלים,

הבלוט בולט יותר ממחציתו………………..……………………..….אלון התולע – Quercus boissieri

  1. העלים מעוגלים, מחוספסים מלמטה ומלמעלה, עם שערות כוכביות; קשקשי הספלול קצרים, צרים, לרוב כולם

מופשלים אחורה, הבלוט הבשל בולט מעל  לשפת הספלול יותר ממחצית אורכו ………………………………………………………………..אלון התבור – Quercus ithaburensis

  1. צמחים שונים……………………………………………………………………………………………
    העלים מחוספסים עם שערות כוכביות מלמטה הטרף מעוגל מאורך, שפתו שסועה מחולקת, קשקשי הספלול

צרים חוטיים, מבודרים לכיוונים שונים, עלי לוואי אמיריים בצימוח העונה נשמרים …………………………………..…………………………………….אלון שסוע – Quercus cerris

  1. צמחים שונים……………………………………………………………………………..……………
    עלים אזמלניים, משוננים מסוריים, שטחם ישר, קרחים משני צידיהם, העורקים המשניים מסתיימים בקרין ארוך.

קשקשי הספלול רחבים, מעוינים, הדוקים היטב לספל…………………….אלון הלבנון – Quercus libani

  1. טרפי העלים ביצניים מעוגלים מאורכים, שטחם גלי, עם שערות בודדות מלמטה, קשקשי הספלול מעוינים,

ראשם מופשל אחורה………………….………………………………….אלון חרמוני – Quercus look

 

תכונות אופייניות של מיני האלון בארץ

 

התכונה אלון מצוי אלון התולע אלון שסוע אלון הלבנון אלון חרמוני אלון התבור
משך הבשלת הבלוט 18 חודשים 6 חודשים 18 חודשים 18 חדשים 18 חדשים 18 חדשים
עלי לוואי באמיר נשירים נשירים נשמרים נשירים נשירים נשמרים
לבידות הצימוח העונתי קרח קרח לביד קרח קרח לביד
עונת ההבשלה של הבלוטים דצמבר ספטמבר אוקטובר ספטמבר ספטמבר אוקטובר
צורת הקשקש מרצע מעוין-הדוק חוטי-מופשל מעוין הדוק רחב מעוין מופשל מרצעני מופשל
מידת הכיסוי של הבלוט על ידי הספלול מחצית רבע עד מחצית מכוסה עד מחצית מחצית
עלווה יובנילית (“עלי נעורים”) גלית משוננת מפורצת –גלית שטוחה גלית-מפורצת מפורצת-גלית
צורת הבלוט ביצנית ביצנית מוארכת ביצנית-חדה גלילית דמוית-חבית גלילית ביצנית חדה
ירוק-עד או נשיר ירוק-עד נשיר נשיר נשיר נשיר נשיר
לבידות או  קירחות של העלה קרח נשירה  בשפשוף לביד-כוכבי קרח קרח לביד מקריח
צורת הטרף מעוגלת ביצנית הפוכה ביצה הפוכה צר מסורי ארוך רחב מסורי קצר ביצה, לעתים כינורית
מרקם הטרף גלדני-קשה רך קשה-גלדני רך קשה-גלדני קשה-גלדני
מספר עורקים  5-4 6-8 6-8 11-13 6-8  9-7
שפת הטרף מעוגלת חרוקה שסועה מחולקת מסורית שטחית,  ישרה מסורית עמוקה, גלית מסורית
הקרין* קצרצר נקודתי חסר מוארך-קשה מוארך-קצר קשה מוארך קשה

 

* קרין – סיומת עורק משני בטרף

 

המפתח להגדרת אלוני ישראל וטבלת התכונות האופיניות נכתבו ע”י מיכאל אבישי והתפרסמו  במאמרו

“אלון חרמוני – מין ייחודי לחרמון” במגזין כלנית, יוני 2016.

החומר מתפרסם כאן באדיבות המחבר ומערכת כלנית