טבלת ערכים לחישוב שווי עץ – משרד החקלאות, פקיד היערות

נוסחת חישוב ערך העץ

 

ערך מין העץ

 

סקר עצים – מדד סיכון , ערך המין , סיכוי העתקה

הוכן והוגש ע”י: ישראל גלון, דרור ניסן, אביגיל הלר, יוסי בן שחר

שרות השדה של משרד החקלאות, שה”מ, מבצע בשנים האחרונות סקר עצי נוי בישראל. הסקר מתמקד במספר פרמטרים אשר מקבלים ביטוי ב 3 מדדים עיקריים: מדד ערך, מדד חוזק/חוסן ומדד סיכויי העתקההסקר מתפרסם באתר שה”ם במספר קבצים בקישור המצורף.

להלן ריכוז נתוני הסקר לסוגים: אלה –  Pistacia, אלון –  Quercus ו קטלב.

הערכת מיני עצים

Tree Value – Tree Link
Tree [timber] value calculator