• מדידה ניתוק והעתקת עצים

    העתקת עץ בשיטה כדורית – עץ השדה       (Hlomac rootball digger) איך מודדים עצים – אתר יוצא דופן · לאחר הכניסה לאתר לחץ בחלון השמאלי על הכותרת Tree Measurement.   . שיטות למדידת קוטר גזע עץ – אוניברסיטת אורגן מדידת קוטר עץ – Fenner – המשך