• ספרים במדף הספריה – Books in the our library

    האלונים של מכסיקו – Encinos de Mexico מחברים: Silvia Romero Rangel, Ezequiel Carlos Rojas Zenteno & Liliana Elizabeth Rubio Licona מהדורה מפוארת המתארת 100 מתוך 160+ אלונים שצומחים במקסיקו. המהדורה כולל, ספר, 100 ציורים מהודרים בניר מנוילן ומדריך שדה   – המשך

  • מקורות וביבליוגרפיה

    אתרים בנושא אלונים וטיפול בעצים   Flora Palaesting – Tropicos אלונים בפלורה פלסטינה [מיכאל זוהרי] בפרויקט Oaks of the world – תיאור של כל המינים, תתי מינים ווריאנטים של אלוני העולם International Oak Society Oak Name Checklist – IOS Quercus Portal – a european genetic and – המשך