• ספרים במדף הספריה – Books in the our library

    האלונים של מכסיקו – Encinos de Mexico מחברים: Silvia Romero Rangel, Ezequiel Carlos Rojas Zenteno & Liliana Elizabeth Rubio Licona מהדורה מפוארת המתארת 100 מתוך 160+ אלונים שצומחים במקסיקו. המהדורה כולל, ספר, 100 ציורים מהודרים בניר מנוילן ומדריך שדה   – המשך

  • Welcome to Barnea Oak Nursery

    Member of the International Oak Society We specialize in growing mature oak trees. Each oak is uniquely styled over 15 and more years, while focusing on natural growth   We grow our oaks with passion and love  The oak is – המשך