סיפור המשתלה

משתלת האלונים משתרעת על 6 דונם של אדמת חול חמרה, בצד המערבי של נחלה 33 במושב חרב לאת. את העצים הראשונים שתלנו בשנת 1992 לפני 24 שנה, זמן קצר לאחר שבננו הרביעי, אלון נולד.
 במשתלה מעל ל 2,000 עצים משלב נבט, עד לעצים בוגרים מוכנים להעתקה ומכירה בקטרים של "8-"7 ויותר. עצי האלון מגיעים לצורה והמימדים הללו בתהליך גידול שאורך 10-20 שנים ויותר.
 
העצים במשתלה מעוצבים בצורה מפוסלת וכוללים מגוון רחב של סוגים:
 
*    אלון תולע – נשיר מותנה, ירוק עד במישור החוף ובמשתלה.
*    אלון התבור – נשיר. 
*    אלון מצוי – ירוק עד. 
*    אלון השעם – ירוק עד.
*    אלון אירופאי – ישנם מספר מינים של אלונים אירופאים המתאפיינים בעלה מפורץ ושלכת בחורף. פרוט בדף מוצר.
 
במשתלה שתילי עצים נוספים המשתלבים בגינון הים תיכוני הכוללים אלון הגלעין, אלות אטנלנטיות, אלה ארצישראלית, בר זית וע"ר אציל.
משנת  2012 הוספנו למשתלה שתילי אלונים בדליים של 10, 25 ו 35 ליטר.הוספנו מגוון מינים הכוללים בין היתר אלון שסוע, אלון מפורץ ואלון הלבנון. נוספו שתילים רכים של אלון גלעין, בר זית, ע"ר אציל, מיש דרומי, מילה סורית וגינקו דו אונתי. אנו עוסקים באיקלום וחיפוש מתמיד של אלונים נוספים מרחבי העולם. ב 2013 זרענו אלון כחול q. duglassi, אלון אדום red oak ואלון חי הידוע בשמו q. virginiana. נכון להיום, באוסף המשתלה קרוב ל 100 מיני אלון שמקורם באירופה, אמריקה הצפונית ואסיה. בחורפים מאז 2015/16, שתילים רכים של אלונים, מציגים שלכת אדומה מרשימה.

עם הגיע עץ לגודל ועיצוב ראוי ומתאים, הוא מנותק במספר שלבים במהלך 2-3 שנים על מנת להבטיח קליטה, הסתגלות והמשך צמיחה לאחר העתקתו למיכל בגודל מתאים.
 
בגינת הבית שלנו הצמודה למשתלה עצים בני 30 שנים בגדלים מרשימים לתצוגה מסוג אלון שעם, אלון אנגלי (q. robur), אלון מצוי, אלון תבור, אלון תולע וכן קטלב גדול ויפהפה.