מצוטט מאתר "המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר ובגינה"

עורבני בלטינית: Garrulus Glandarius.

פירוש השם המדעי Garrulus הוא "צווחן" או "פטפטן"; שם המין מורכב משילוב של שתי מילים לטיניות:

 glandium הוא בלוט ואילו arius משמעו "של", במובן שייכות. השם המדעי המלא הוא אפוא: "הצווחן של בלוטי האלון". בלוטי אלון מהווים עבורו מקור מזון חשוב. הוא תולש אותם מהעץ, מפרידם מהספלול, מקלף את קליפתם ואוכל  את תוכם. הוא נוהג גם להטמין בלוטים ולהחביאם: הוא נועץ אותם בקרקע ומגבב עליהם עפר ועלים, וכך הוא מסייע  להפצת האלון."

על העורבני ובלוטי עץ האלון סרטון ב 2 חלקים – The jay and the acorns; A clip in 2 parts

 This clip was shot and edited by  Ofer Hochberg with the help of Elad Shilo & Yariv Lahav

Jays sowing oak acorns – part1

Jays sowing oak acorns – part2

Air lifting the oaks – Giv'at Brener's version
סדרת תמונות מרהיבה של עורבנים נושאים בלוטים

עורבני כחול אוסף בלוטים לזפק

הטמנת בלוטים או "זריעת אלונים" על ידי עורבנים