• ספרים חדשים במדף הספריה – New books in the our library

  האלונים של מכסיקו – Encinos de Mexico מחברים: Silvia Romero Rangel, Ezequiel Carlos Rojas Zenteno & Liliana Elizabeth Rubio Licona מהדורה מפוארת המתארת 100 מתוך 160+ אלונים שצומחים במקסיקו. המהדורה כולל, ספר, 100 ציורים מהודרים בניר מנוילן ומדריך שדה   – המשך

 • עץ אלון בשפות שונות

  אלון בשפות שונות פתח אלון בשפות שונות שמות ושורשים הקשורים לאלון ac, ech, ag, og, hick, heck, eiche, chene, cas, daru, dru, rove [מקור: Oak; The frame of civilazation, W.B. Logan]

 • מגדירים של עצי אלון

  1. מגדיר אלונים של צפון מזרח אמריקה – Field guide to native oak species of eastern north america 2. מגדיר אלונים של מדינת טנסי – Identifying oak trees native to Tennessee 3. עצי אלון במדינת טקסס – Trees of Texas 4. אלוני העולם – – המשך

 • הערכת שווי של עצים

  טבלת ערכים לחישוב שווי עץ – משרד החקלאות, פקיד היערות נוסחת חישוב ערך העץ   ערך מין העץ   סקר עצים – מדד סיכון , ערך המין , סיכוי העתקה הוכן והוגש ע"י: ישראל גלון, דרור ניסן, אביגיל הלר, יוסי בן שחר שרות – המשך

 • תפוצת עצי אלון בעולם

  דף זה מוקדש לאלונים שאינם צומחים בישראל בטבע למעט האלון השסוע הידוע גם כאלון תורכי, Q. cerris   אינדקס אלונים – רשימה חלקית של אלונים בגן הבוטני, ירושלים Oaks of the world – תיאור של כל המינים, תתי מינים ווריאנטים של אלוני העולם – המשך